CZYSZCZALNIE SORTOWNIKI Emile MAROT  

 

Od początków historii rolnictwa, ludzie szukali narzędzi oraz technik na oddzielenie zanieczyszczeń od ziarna.
POMOC W

WYBORZE SIATKI
Marka MAROT już od 80 lat jest częścią tego procesu.
Specjalizacja MAROT w czyszczeniu zboża i sortowaniu nasion zaowocowała stworzeniem oryginalnego systemu rotacyjnego bębna, który jest
obecnie powszechnie używany w przemyśle zbożowym, zarówno w Europie, jak i poza granicami naszego kontynentu.
MAROT oferuje użytkownikowi niezawodną i efektywną technologię, która stale jest ulepszana przez naszych wykwalifikowanych techników.
Pełna oferta czyszczalni, pieczołowicie zaprojektowanych do sprostania oczekiwaniom każdego użytkownika.

 


Obrotowe sita     Możliwe zastosowania w zależności od użytych sit, wyboru kąta nachylenia i szybkości rotacji.
    PRECYZJA
    Dzięki stałemu ruchowi obrotowemu oraz braku wibracji, każde ziarno lub określona frakcja dużo
    łatwiej przechodzi przez perforację sita. W przypadku płaskich sit, wibracje sprawiają, że ziarno odbija
    się od powierzchni sita, utrudniając przechodzenie materiału.
    OGRANICZONE WIBRACJE
    Brak wibracji skutkuje wyeliminowaniem powstających przeciążeń - czyszczalnia może zostać
    umieszczona na dowolnej płaskiej powierzchni. Czyszczalnie z sitami płaskimi wymagają
    wzmocnionej struktury nośnej.
    EFEKTYWNE CZYSZCZENIE
    Podczas sortowania i klasyfikowania ziarna kluczowym procesem jest oddzielanie małych
    zanieczyszczeń oraz połamanych ziaren od dobrego zboża przez sita o drobnej perforacji.
    W tego typu działaniach wydajność w znacznej mierze zależy od zdolności maszyny do
    samooczyszczania.
    W przypadku płaskich sit, nie można kontrolować dolnego sita podczas pracy maszyny, ponadto waga
    i poziom ziarna uniemożliwia efektywne czyszczenie takiego sita.
    whether brushes, rollers or other systems are used.
    W obrotowym bębnie sito czyszczone jest za pomocą rolek dociskowych w górnej części ruchu
    cylindra, gdzie nie zalega już zboże, co eliminuje problem zapchanego sita.
    WSZECHSTRONNOŚĆ ZASTOSOWANIA
    W płaskich czyszczalniach górne sito usuwa tylko duże zanieczyszczenia, natomiast dolne sito
    przepuszcza połamane i dobre ziarna. W obrotowych czyszczalniach każda z sekcji bębna może zostać
    użyta do oddzielenia innego rodzaju zanieczyszczeń (zgodnie z łatwo modyfikowalnym schematem).
    Przy klasyfikowaniu produktu, liczba sit odpowiada maksymalnej liczbie uzyskiwanych frakcji.
    ZMIENNA PRĘDKOŚĆ I NACHYLENIE
    Przy płaskich sitach zwiększenie kąta nachylenia oraz intensywności wibracji skutkuje redukcją
    precyzji działania.
    Czyszczalnie obrotowe zwiększają swoją precyzje lub wydajność, dzięki możliwości bezpośredniej
    kontroli szybkości obrotów i kąta nachylenia sortownika.
    PRACA Z TRUDNYMI PRODUKTAMI
    Wszechstronność obrotowego bębna pozwala na pracę z produktami trudnymi w czyszczeniu i
    sortowaniu (mechanicznie obrabiana bawełna, bardzo mokra kukurydza). Często ta sama maszyna
    może znaleźć zastosowanie, zarówno w dokładnym sortowaniu, jak i wydajnym czyszczeniu
    wstępnym.
    AUTOMAT-PLC
    Wyposażony w dotykowy ekran automat-PLC pomaga w optymalizacji pracy:
    Siła aspiracji wialni, zasyp maszyny, zmienna prędkość i kąt nachylenia bębna, pomoc w wyborze sit.
   
   

 

   
Prénettoyeur MAROT

   Sortownik wstępnego czyszczenia usuwa duże

   zanieczyszczenia przy wysokiej wydajności własnej.

   Stosowany na przyjęciu zboża, przed suszeniem,

   składowaniem czy sortowaniem.

 

   Więcej informacji

Prénettoyeur MAROT
   
Nettoyeur calibreur MAROT

   Maszyna czyszcząco-sortująca łączy moduł

   wialni i sortownika bębnowego dla maksymalnej

   wszechstronności użytkowania.

 

   Więcej informacji

Nettoyeur calibreur MAROT
   
Calibreur MAROT

   Sortownik wykorzystujący w pełni możliwości

   bębna obrotowego do sortowania ziaren w zależności

   od ich wielkości

 

   Więcej informacji

Calibreur MAROT
   
Caisson d'aspiration MAROT

   Moduł wialni usuwa i oddziela lekkie

   zanieczyszczenia od ziarna.

 

   Więcej informacji

Caisson d'aspiration MAROT
   
Boîte de dépoussierrage MAROT

   Wialnia kaskadowa czyści ziarno z

   kurzu i innych lekkich zanieczyszczeń.

 

   Więcej informacji

Boîte de dépoussierrage MAROT

 

 

Suszarnie LAW           Suszarnie SATIG           Maszyny Czyszcząco Sortujące Emile Marot           

 

 

Pliki do pobrania           Skontaktuj się z nami          

 

 

Mentions légales : ©  2014 CFCAI