CZYSZCZALNIE SORTOWNIKI Emile MAROT  

 

    Maszyny wstępnego czyszczenia Emile MAROT prosto i szybko usuwają duże zanieczyszczenia z ziarna.
    Zboże wpada do obrotowego bębna, którego perforacja pozwala ziarnu przelecieć. Zanieczyszczenia większe od dobrego ziarna wypadają na końcu bębna.
    Wstępne czyszczenie to kluczowa operacja dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania suszarń - pozwala uniknąć zapychania się ziarna
    i ograniczyć straty energetyczne.
    O wyborze sit z odpowiednią perforacją decyduje: rodzaj ziarna, jego wilgotność, rodzaj występujących zanieczyszczeń.
    Może zostać użyte sito wstępne, dla odciągania drobnych zanieczyszczeń.
    Duża powierzchnia sit czyszczonych w czasie rzeczywistym pozwala na uzyskiwanie wydajności od 35 do 400 t/h.

    Poniższa tabela podsumowuje możliwe kombinacje urządzeń

 

Sortowniki wstępnego czyszczenia

PN601

PN1002

PN1253

PN1503

PN2004

PN3003

PN4004

Wydajność (t/h)

35

60

90

200

250

250

400

Liczba sit

1

2

3

3

4

3

4

Średnica bębna

805

805

805

1260

1260

1610

1610

Powierzchnia sit(m²)

2,50

5

7,5

12

16

15

20

Moc(KW)

1,5

1,5

1,5

4

4

11

11

Długość (mm)

2420

3570

4720

4955

6105

5231

6381

Szerokość(mm)

1120

1120

1120

1700

1700

2000

2000

Wysokość(mm)

1660

1660

1660

2175

2175

2500

2500

Waga netto (kg)

640

770

960

2010

2260

3300

4000

Wydajność dla wstępnego czyszczenia kukurydzy o 35% wilgotności
    Modele EAC usuwają lekkie zanieczyszczenia oraz oddzielają duże zanieczyszczenia i połamane ziarna od dobrego zboża.
    Czyszczenie odbywa się tutaj za pomocą podwójnej aspiracji powietrza oraz obrotowego bębna sitowego.
    Zanieczyszczony produkt wpada do maszyny, gdzie jest formowany w jednolitą kurtynę zboża,
    zboża, przez którą przechodzi powietrze wialni (siła odciągu jest modyfikowalna).
    Zalegające zanieczyszczenia w komorze wialni odprowadzane są na zewnątrz przenośnikiem ślimakowym. Maszyna jest wyposażona w bezpośredni zlot,
    przez co można odbierać zboże bezpośrednio z wialni (bez kierowania na separator bębnowy).
    Zboże z wialni jest wsypywane do sortownika z wymiennymi sitami. Zwyczajowo, pierwsze sito
    przepuszcza piasek, połamane ziarna. Następne sita sortują już dobre zboże, natomiast największe
    zanieczyszczenia wypadają na końcu bębna.
    Duży wybór sit o wysokim współczynniku perforacji sprawia, że modele EAC są niezwykle
    wszechstronnymi czyszczalniami.

 

Czyszczalnie
Wydajność (t/h)

Liczba

sit

Średnica

bębna (mm)

EAC 53
5
3
460
 
EAC 153
15
3
630
 
EAC 354
25
4
630
 
EAC 503
50
3
805
 
EAC 704
70
4
805
 
EAC 1103
130
3
1260
 
EAC 2004
200
4
1260
 
EAC 2505
250
5
1260
 
EAC 3003
220
3
1610
 
A4010 / C4.1610
300
4
1610
 
A4010 / C5.1610
400
5
1610
 
Wydajności dla pszenicy o gęstości 0,75 z 2% zanieczyszczeń.
    Sortowniki Emile MAROT rozdzielają ziarno w zależności od jego wielkości.
    Precyzja procesu sortowania zapewniona jest przez możliwość zmiany kąta nachylenia bębna oraz szybkości obrotów.
    The device is chosen according to the number of products and flow rate desired.
    Urządzenie jest dobierane w odniesieniu do liczby sortowanych produktów oraz wymaganej wydajności.
    Pierwsza wartość określa ilość sekcji sortujących (od 3 do 5), druga określa średnicę bębna (od 630 do 1,610 mm).
    Kiedy liczba kategorii ziarna jest bardzo wysoka (np.: kawa), sortowanie odbywa się przy połączeniu modułowych urządzeń.

 

Sortowniki

Wydajność

(t/h)

Liczba sit
Średnica bebna (mm)
Powierzchnia sit (m²)
Moc (kW)
Waga (kg)
 
 
 
3/630
3
3
630
3.9
0.75
435
 
4/630
4
4
630
5.1
0.75
520
 
5/630
6
5
630
6.4
0.75
605
 
3/805
10
3
805
7.5
1.5
960
 
4/805
14
4
808
10
1.5
1170
 
5/805
18
5
805
12.5
1.5
1380
 
3/1260
20
3
1260
12
4
2010
 
4/1260
30
4
1260
16
4
2260
 
5/1260
40
5
1260
20
5.5
2510
 
3/1610
35
3
1610
15
11
3300
 
4/1610
45
4
1610
20
11
4000
 
5/1610
60
5
1610
25
15
4700
 
Wydajność dla jęczmienia o wilgotności 75%
 
    Zespoły wialni używane są do oddzielania lekkich zanieczyszczeń od ziarna, pozostawiając cięższe odpady do późniejszego czyszczenia.
    Można je używać niezależnie lub w połączeniu z innymi maszynami.
    Ziarno wpadające do urządzenia przez zasobnik G, formowane jest w jednolitą kurtynę, z której odsysa się zanieczyszczenia (wbudowana regulacja wydajności).
    Strumień powietrza czyści powstałą kurtynę ziarna.
    Dystrybutor regulowany przez pokrętło zapewnia sukcesywne usuwanie słomy.
    Najcięższe zanieczyszczenia wpadają do oddzielnej komory, skąd przenoszone są na zewnątrz przenośnikiem ślimakowym.
    Moduły wialni to kompaktowe urządzenia, które można łatwo zintegrować z istniejącymi maszynami bez strat na wydajności – od 70 do 500 t/h.

 

Moduły wialni

Zasyp

(t/h)

Wydajność (t/h)
Wydatek powietrza (m3/h)
Moc (kW)
Długość (mm)
Szerokość (mm)
Wysokość (mm)
Objętość (m3)
Wag (kg)
 
A 350
45
40
6000
2.2
2120
1295
1290
3.5
250
A 510
90
70
6000
3
2590
1490
1685
6.5
350
A 2010
250
200
12000
0.5+7.5
2635
2300
2745
13.6
660
A 3010
300
250
16000
0.5+10
2914
2700
2745
21.6
980
A 4010
500
400
22000
0.5+22
3185
2595
2855
23.6
1220
Wydajność dla pszenicy o gęstości 0,75 i 2% zanieczyszczeń
    Wialnie kaskadowe Emile MAROT używane są do odciągania najlżejszych zanieczyszczeń.
    Ziarno uformowaną w jednolitą kurtynę czyszczone jest strumienie powietrza.
    Ilość odciąganych lekkich zanieczyszczeń można ustawiać przez zmianę siły powietrza oraz otwieranie opcjonalnej klapy w górnej pokrywie wialni.
    Wialnie kaskadowe przez swoje niewielkie rozmiary są łatwo dostosowywalne do istniejących już parków maszynowych.
Wialnie kaskadowe
Wydajność (t/h)

Wydatek powietrza (m3)

Moc (kW)

BD 600
60
2700
1.5
 
BD 1000
100
6000
3
 
BD 2000
180
12000
7.5
 
Wydajność dla pszenicy o gęstości 0,75; 16% wilgotności oraz 2% zanieczyszczeń

 

 

Suszarnie LAW           Suszarnie SATIG           Maszyny Czyszcząco Sortujące Emile MAROT          

 

 

Pliki do pobrania           Skontaktuj się z nami          

 

 

Mentions légales : ©  2014 CFCAI